Nedrivning af det gamle forsamlingshus

Påbegyndes i uge 34 med taget og i uge 35 med resten af huset. Der vil blive opsat afspærring.