Generalforsamling i Samvirkes Underafdelinger

Håndbold, Fodbold og Badminton afholder fælles generalforsamling: Torsdag den 28.02.2013 kl. 19.00.