Forfatterarkiv: Lone Kofod Jensen

De ni læsninger

Søndag den 18. november kl. 19 opfører dette års konfirmander De ni læsninger i Stepping kirke. Det er en stemningsfuld musikgudstjeneste, som indleder advents- og juletiden. Efter gudstjenesten er alle velkomne i præstegården til kaffe!

Familiegudstjeneste i Frørup kirke

Traditionen tro afholdes der familiegudstjeneste i Frørup kirke i samarbejde med Frørup Borgerforening, 1. søndag i advent kl. 14. Børneklubben vil opføre et krybbespil og synge nogle af de sange, som de har lært. Efterfølgende mødes vi til julehygge i Trekløverhallens nye forsamlingshus, hvor vi skal danse om juletræet, spise æbleskiver og have besøg af julemanden.

Konfirmandindskrivning

Konfirmandindskrivning for Stepping og Frørup sogne.

Søndag den 24. juni kl. 10.30 i Stepping kirke for kommende konfirmander og forældre. Efter gudstjenesten er der informationsmøde i præstegården, hvor der vil blive serveret en sandwich. Medbring dåbsattest eller kopi af denne.

Vel mødt!

Lone Kofod Jensen