Luften vi indånder (foredrag fra Århus Universitet)

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
26/11/2019
19:00 - 21:00

Lokation
Stepping Friskole

Kategorier


Luft er ikke det rene luft. Skadelige partikler og gasser i atmosfæren påvirker vores helbred og gør mange syge. Hør en kemiker og en læge fortælle om kilder til luftforurening og hvordan forskellige stoffer indvirker på vores miljø, klima og helbred.

Hvert år dør omkring 3.000 mennesker i Danmark for tidligt, og endnu flere bliver syge og indlagt på hospitaler, på grund af luftforurening. Luftforurening kan føre til sygdomme i luftveje og hjerte- karsygdomme. Men nyere forskning tyder nu også på at luftforurening også påvirker forekomsten af andre af de store folkesygdomme – herunder diabetes og Alzheimers.

Under særlige meteorologiske forhold kan man med det blotte øje tydeligt se luftforureningen i vores byer. Det sker når varmere luft højere oppe i atmosfæren lægger sig som en dyne over den koldere, forurenede luft ved jordoverfladen. Fænomenet kaldes inversion da temperaturen øges med højden i stedet for at mindskes. Inversionen holder på tågen, forurenende partikler og gasser da de nedre luftlag ikke bliver udskiftet med frisk luft fra højere luftlag. Det øverste foto viser en højtryksinversion der ligger et låg over Vejle by og ådal. Under det ses et foto fra juni måned, 2018, hvor luftforureningen over Paris blev så voldsom at man måtte lukke den mest trafikerede færdselsåre – Rive Droite – gennem Paris for al trafik. (Fotos: Torben Sigsgaard og Isabella Annesi-Maesano)

Men hvor kommer de forurenende partikler og gasser fra, i hvor store mængder og hvilke er værst? Mennesket har altid produceret og udsat sig selv for luftforurening – især fra forbrænding; fra fx bål, brændeovne eller bilmotorer, men også via landbrugets udslip af ammoniak. Blæsten transporterer forureningen i atmosfæren tusinder af kilometer og en stor del af luftforureningen i Danmark kommer derfor fra udlandet, ligesom vi selv eksporterer vores luftforurening til vores nabolande. Naturen selv producerer også forurenende partikler og gasser som vi påvirkes af – de kommer fra fx skovbrande, vulkanudbrud, ørkenstøv og saltpartikler fra havet.

Forskerne kan spore kilderne til partikelforurening med avancerede kemiske analyser af molekylære sporstoffer. Når vi brænder træ og planter, omdannes eksempelvis cellulose til sukkerstoffer som bliver en del af partiklerne i røgen. Sådanne specifikke stoffer anvender forskerne til at spore kilder til forurening af luften – selv i fjerne arktiske områder.

Men hvad er egentligt de vigtigste kilder til luftforurening med partikler både lokalt og globalt? Hvilke effekter har de på miljøet, klimaet og vores helbred? Og hvordan påvirker klimaforandringer luftforureningen i fremtiden? Få svarene fra en kemiker og en læge der forsker i luftforurening og hvordan den påvirker vores sundhed?